עיצוב פנים בית קפה תל אביב | קרן בירמן עיצוב חללים מסחריים

RAINBOW CAFE

תל אביב

מיקום

35

מ"ר

2024

שנים

יזם

לקוח

עיצוב פנים בית קפה תל אביב | קרן בירמן עיצוב חללים מסחריים
עיצוב פנים בית קפה תל אביב | קרן בירמן עיצוב חללים מסחריים
עיצוב פנים בית קפה תל אביב | קרן בירמן עיצוב חללים מסחריים
עיצוב פנים בית קפה תל אביב | קרן בירמן עיצוב חללים מסחריים
עיצוב פנים בית קפה תל אביב | קרן בירמן עיצוב חללים מסחריים
עיצוב פנים בית קפה תל אביב | קרן בירמן עיצוב חללים מסחריים
עיצוב פנים בית קפה תל אביב | קרן בירמן עיצוב חללים מסחריים
עיצוב פנים בית קפה תל אביב | קרן בירמן עיצוב חללים מסחריים